តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំ


តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំ

សិល្បករ​មួយ​ចំនួន​បាន​ទៅ​ចូល​បុណ្យ និង​សម្ដែង​អារម្មណ៍​ក្រៀមក្រំ​ជា​ទី​បំផុត ចំពោះ​សព​តារា​ចម្រៀង វណ្ណ មករា កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ​ ហើយ​ក៏​ជា​ការ​ជួន​ដំណើរ​ចុង​ក្រោយ សម្រាប់​ការ​បែក​មិន​មាន​ពេល​ជួប​គ្នា​វិញ​នេះ។ មាន​តារា​ខ្លះ​បាន​អះអាង​ថា ធ្លាប់​មាន​អនុស្សាវរីយ៍​កម្សត់កម្រ​ជាមួយ វណ្ណ មករា ក្នុង​អាជីព​សិល្បៈ​ទៀត​ផង៕

 

តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំប្រពន្ធ និង​កូនៗ​របស់ វណ្ណ មករា

តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំ

តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំ

 

តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំ

 

តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំ

 

តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំ

 

តារាៗ​ចូលរួម​ជូន​ដំណើរ វណ្ណ មករា ចុងក្រោយ​ទាំង​ក្រៀមក្រំ

 

អាន​អត្ថបទ៖ ទិត្យ វិច្ឆិកា ប្រាប់​ដំណើរ​រឿង​​ទាំង​អស់​នាំ​ឱ្យ វណ្ណ មករា ស្លាប់

អាន​អត្ថបទ៖ បទ​សម្ភាសន៍​ចុង​ក្រោយ​​ពី​ជីវិត​សិល្បៈ វណ្ណ មករា មុន​ពេល​ជួប​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍

រូប​ថត៖ ទូរសព្ទ​ដៃ