គណបក្ស​លោក ខឹម វាសនា នឹងធ្វើ​សមាជ​លើក​ទី​២​នៅ​ថ្ងៃទី​៣ ខែមេសា

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ របស់លោក ខឹម វាសនា នឹងធ្វើ​សមាជ​ជា​លើក​ទី​២​របស់ខ្លួន​នៅ​ថ្ងៃទី​០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦​ខាងមុខនេះ​។ នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​គណបក្ស​មួយ​នេះ​។

​    ​គួរ​បញ្ជាក់ថា គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើ​ម្ប​ប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ ដោយមាន​លោក ខឹម វាសនា ជា​ប្រធាន ។ ប៉ុន្តែ​គណបក្ស​នេះ​មិន​ទទួលបាន​កៅអី​ក្នុង​រដ្ឋសភា​នោះទេ បន្ទាប់ពី​ចូលរួម​ការបោះឆ្នោត​២​អាណត្តិ​ជាប់ៗ​គ្នា​មកនេះ​៕

គណបក្ស​លោក ខឹម វាសនា នឹងធ្វើ​សមាជ​លើក​ទី​២​នៅ​ថ្ងៃទី​៣ ខែមេសា
គណបក្ស​លោក ខឹម វាសនា នឹងធ្វើ​សមាជ​លើក​ទី​២​នៅ​ថ្ងៃទី​៣ ខែមេសា