អគ្គនាយដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​ប្រកាស​ឲ្យ​ម្ចាស់​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​ចូល​បង់ពន្ធ និង​ចុះបញ្ជី​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ឲ្យ​ម្ចាស់​យានយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​ង​ទាំងអស់ ចូលទៅ​បង់ពន្ធ និង​ចុះបញ្ជី​រថយន្ត ដោយ​មិនចាំបាច់​កែ​ចង្កូត ដើម្បី​ទទួលបាន​ស្លាក​លេខ និង​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ស្របច្បាប់​៕ សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ខាងក្រោម​៖

អគ្គនាយដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​ប្រកាស​ឲ្យ​ម្ចាស់​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​ចូល​បង់ពន្ធ និង​ចុះបញ្ជី​
អគ្គនាយដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​ប្រកាស​ឲ្យ​ម្ចាស់​រថយន្ត​ចង្កូត​ស្តាំ​ចូល​បង់ពន្ធ និង​ចុះបញ្ជី​