មេដឹកនាំ​បក្ស​ប្រឆាំង​អូស្ដ្រាលី​បន្ដ​វាយ​ប្រហារ​គោល​នយោបាយ​រដ្ឋាភិបាល​

លោក Bill Shorten មេដឹកនាំ​បក្ស​ប្រឆាំង​នៅ​អូស្ដ្រាលី​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ឆ្នាំ​ថ្មី​ដោយ​បន្ដ​​ការ​ងារ​ពី​ឆ្នាំ​ចាស់​​ដោយ​លោក​លើក​ឡើង​ថា គោល​នយោបាយ​ជា​ច្រើន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សព្វ​ថ្ងៃ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​​អវិជ្ជមាន​ដល់​បណ្ដា​ក្រុម​គ្រួសារ​អូស្ដ្រាលី។