អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

កូរ៉េ៖ បើទោះបីជាគ្រប់ជំនាន់ មានតារាស្រីដែលមាន សម្រស់ស្អាតៗ រាប់មិនអស់ប៉ុន្តែ ថ្មីៗនេះប្រិយមិត្តកូរ៉េ បាននាំគ្នាពិភាក្សាវែកញែកថា តារាស្រីណាខ្លះដែលស្រស់ស្អាត បំផុតប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េ ។

ព័ត៌មានពី Korea Times បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះថា អ្នកគាំទ្រតារាកូរ៉បាននាំគ្នា ជ្រើសរើសស្រីស្អាតប្រចាំ ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េ ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀត ដោយក្នុងនោះរួមមានតារាសម្តែង និងតារាចម្រៀងល្បីៗ ដូចជាតារាសម្តែងវ័យនាង Kim Tae Hee និងនាងតារាវ័យ៣៤ឆ្នាំ Jun Ji Hyun និងតារាជាច្រើនទៀត ហើយអ្នកទាំងអស់នោះ ស្អាតមួយបែបម្នាក់ដោយ មិនអាចផ្តាច់បានថាអ្នកណា ស្អាតជាងអ្នកណានោះទេ ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយLooking TODAY ទាំងអស់គ្នា ថាតើតារាស្រីកូរ៉េទាំងនេះស្អាតមែនឬយ៉ាងណា !

នាង Jung Yoon Hee

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

 នាង Hwang Shin Hye

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Lee Young Ae

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Park Joomi

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Kim Hee Sun

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Kim Tae Hee

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Jun Ji Hyun

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Han Jimin

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Song Hye Kyo

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Han Gain

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

នាង Son Ye Jin

អ្នកគាំទ្រជជែកគ្នា ពីតារាដែលស្អាតបំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ