ឆាកប្រយុទ្ធ​រវាង​ក្រុម​ម៉ូតូ​កង់​បី និង​ក្រុម​អតីត​អ្នកបើកបរ​ឡាន​កា​ពី​តូ​ល ផ្អើល​មនុស្ស​រត់​ចែក​ជើង​គ្នា​

​យ៉ាងហោចណាស់​អតីត​អ្នកបើក​បររថ​យន្តកា​ពី​តូ​ល​បីនាក់ បាន​រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ ខណៈ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​ជាមួយ​ក្រុម​រត់​ម៉ូតូ​កង់​បី​មួយ​ប្រាវ​នៅមុខ​ក្រុមហ៊ុន​។​ ​ក្រុម​អតីត​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​កា​ពី​តូ​ល​បាន​តវ៉ា​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​។ ការតវ៉ា​ខាងមុខ​ក្រុម