ព្រះវិហាររាងដូច ស្បែកជើងកែងចោទ សំរាប់ទាក់ទាញអ្នក ចូលបន់ស្រន់ជាស្រីៗ

ព្រះវិហាររាងដូច ស្បែកជើងកែងចោទ សំរាប់ទាក់ទាញអ្នក ចូលបន់ស្រន់ជាស្រីៗ

ពួកមន្ត្រីព្រះវិហារ នៅទីប្រជុំជនមាត់សមុទ្រ មួយនៅកោះតៃវ៉ាន់ បានបែកគំនិតថ្មីមួយដើម្បី ទាក់ទាញស្ត្រីកាន់តែច្រើន ឡើងមកកាន់ព្រះវិហាររបស់ខ្លួន។

យោងតាមសារព័ត៌មាន Huanqiu.com ផ្ទះអាទិទេពរាងដូចស្បែក ជើងកែងចោទ ត្រូវបានធ្វើឡើងស្ទើរ តែពីកញ្ចក់ទាំងស្រុង។វាត្រូវបានសាងសង់រួចកាលពី ថ្ងៃអាទិត្យទី១០មករា។

ព្រះវិហាររាងដូច ស្បែកជើងកែងចោទ សំរាប់ទាក់ទាញអ្នក ចូលបន់ស្រន់ជាស្រីៗ

ហ្សេង រ៉ុងហ្វេង អ្នកនាំពាក្យរបស់តំបន់នេះ បាននិយាយថា ព្រះវិហារនេះត្រូវរំពឹងថា នឹងបើកទ្វារទទួលអ្នក ចូលបន់ស្រន់នៅមុនចូល ឆ្នាំចិននាថ្ងៃ៨កុម្ភៈ៕

ប្រភព៖ គេហទំព័រ www.health.com.kh