ចិន ៖ ក្រុម​មេធាវីអ្នក​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​​ដែល​បាត់​ខ្លួនយ៉ាង​ចម្លែក​ ​​​ជាប់​​ចោទពី​បទ​ធ្វើ​វិទ្ធង្សនា

មាន​មេធាវី និងអ្នក​ច្បាប់ អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំង​អ្នក​ដែល​បាន​បាត់​ខ្លួន​តាំងពី៦​មុន ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ៧​នាក់ ត្រូវ​បាន​តុលាការ​ចិន​ចោទ​ប្រកាន់​ជា​ផ្លូវការ​ ពីបទ ធ្វើ​វិទ្ធង្សនា ឬ​ប៉ុនប៉ង​ធ្វើ​វិទ្ធង្សនា ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល។ បទ​ចោទ​ប្រកាន់​ដែល​នាំ​ក្រុម​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​ទាំង​អស់​នេះ ឱ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​១៥​ឆ្នាំ ឬ​អស់​មួយ​ជីវិត។