ទីផ្សារភាគហ៊ុន និង ទីផ្សារប្រាក់រូប្ល រុស្ស៊ីដាំដូង ជាមួយ ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេង

ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ​រុស្ស៊ី បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង ថ្ងៃ​ចន្ទម្សិលមិញ ដោយ​ទ្រនិច​លេខ នៃ​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន RTS ក្រុងម៉ូស្គូ បាន​បាត់បង់​តម្លៃ​អស់ ជាង៥% ចំណែក​អត្រា​ប្រាក់​រូប្ល បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ទាប​បំផុត បើ​គិត​ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​១​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ ធ្លាក់​ចុះ​នេះ​គឺ ក្រោម​ឥទ្ធិពល​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​ទីផ្សារ​អាស៊ី និង នៃ តម្លៃ​ប្រេង​លើ​ទីផ្សារ​ពិភពលោក។