ចំណតរថយន្ត​ក្រោម​ដី សក្ស​មុនី​ចេ​តី​យ៍​បានចាប់ផ្តើម​ការសាងសង់​ហើយ

​ចំណតរថយន្ត​ក្រោម​ដី​ពីរ​ជាន់​បានចាប់ផ្តើម​សាងសង់​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ​ក្នុង​ខែមករា​នេះ ហើយនឹង​បញ្ចប់​រួចរាល់​ក្នុង​ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦​។ នេះ​បើតាម​ការបញ្ជាក់​របស់​លោក ឈិន ហុក ដែលជា​ប្រធាន​គម្រោង​សាងសង់​ចំណត​នេះ មកពី​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគទុន OCIC​។​