សភា​កំពុងបើក​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៥ ពិភាក្សា​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៣

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៣  ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ  រដ្ឋសភា​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា និង​អនុម័ត​ទៅលើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន ៣ ក្រោម​អធិបតីភាព​សម្តេច​មហា​ព​ញាច​ក្រ ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ​។​

 សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ទាំង​៣​នោះ រួមមាន​៖  ទី​១ ការពិភាក្សា និង​អនុ​ម័​ត្ត​លើ​សេចក្តីព្រាង ស្តីពី កា​អនុម័ត​យល់ ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ការ បង្កើត​ធនធាន​វិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី​។ ទី​២  ការពិភាក្សា និង អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី ការទូទាត់​ថវិកា​ទូទៅ​របស់ រដ្ឋ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ​២០១៤​។ ទី​៣ ការពិភាក្សា និង​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាង ច្បាប់​ស្តីពី​គណនេយ្យ និង​សវនកម្ម​៕

សភា​កំពុងបើក​សម័យប្រជុំ​លើក​ទី​៥ ពិភាក្សា​អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៣