០៣ក្បាច់ ស្រួលដល់កំពូល នាព្រឹកព្រលឹម

សុខភាព៖ ក្នុងភាសាសិច ដែលគេតែងតែ និយាយថា ត្រង់ស៊ីស ឬ ហៅថា ក្បាច់ ៣៦ តែធាតុពិត ក្បាច់ទាំងនោះ មិនត្រូវបានគេប្រើអស់ឡើយ ក្នុងដំណើរប្រតិបត្តិការ ពស់វែកលូនចូលរន្ធ ឬ បូមទឹកដាក់ស្រែប្រាំង ។

អ្នកជំនាញផ្នែក សុខភាពផ្លូវភេទ បានបង្ហាញ ៣ក្បាច់ ដែលសំខាន់ ក្នុងសមយុទ្ធលើ គ្រែពេលព្រឹកនោះ គឺក្បាច់ដែលយកពីសត្វឆ្កែ គេហៅថា Doggy Style ក្បាច់ពស់លូនចូលរន្ធ និងក្បាច់ ស្រីស្អាតប្រុស ស្អាតខ្ជិលក្រោក ឬក្បាច់អក្សរ T ។

ក្បាច់ឆ្កែ ឬ Doggy Style ជាក្បាច់មួយ ដែលតម្រូវឲ្យខាងស្រី ធ្វើកាយវិការដូចឆ្កែមេ ហើយខាងប្រុសដូចឆ្កែឈ្មោល ហើយក៏ជាក្បាច់ដែលផ្តល់ ក្តីសុខបំផុត ក្នុងចំណោមក្បាច់ផ្សេងៗ ថែមទាំងធ្វើឲ្យសុខភាពល្អ ហាកបីដូចជាអ្នកកំពុងហាត់ ប្រាណនាព្រឹកព្រលឹម ។

ក្បាច់ពស់លូនចូលរន្ធ ជាក្បាច់មួយ ដែលធ្វើឲ្យលឹង្គបុរសជ្រៀត ចូលជ្រៅទៅក្នុង ប្រដាប់ភេទនារី ដោយខាងស្រីដេកទ្រមេឃ ហើយខាងប្រុស ឱនច្រត់ដៃ ពីលើរាងកាយស្រី រួចចាប់ផ្តើម ប្រតិបត្តិការ ដោយសកម្មភាព រុលៗ ទៅមុខ ដូចសត្វពស់ លូនចូលរន្ធ ។ ចំណែក្បាច់ ស្រីស្អាតប្រុសស្អាតខ្ជិលក្រោក ឬក្បាច់អក្សរ T ជាក់ណាស់ ខាងប្រុសត្រូវ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចេញជាអក្សរ T ដោយខាងស្រី ដេកផ្ញារឡើងលើ ដោយខាងប្រុសលើកជើងស្រីទាំងពីរឡើង រួចចាប់ផ្តើមរំកិលខ្លួន ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ ចេញជាអក្សរធី ឲ្យនង្គ័ល និងសំណាមត្រូវគ្នា ដែលបង្កងាយស្រួល ក្នុងការវាយលុក បូមទឹកដាក់ស្រែ ៕

០៣ក្បាច់ ស្រួលដល់កំពូល នាព្រឹកព្រលឹម

០៣ក្បាច់ ស្រួលដល់កំពូល នាព្រឹកព្រលឹម

០៣ក្បាច់ ស្រួលដល់កំពូល នាព្រឹកព្រលឹម