ម៉ាស្សា ៥ ចំណុច ​នៅលើ​រាងកាយ ជាតិខ្លាញ់ដែលលើសនឹងរលាយបាត់អស់

ចំណង់អាហារ, ភាព​តានតឹង, ទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ជា​កត្តាសំខាន់​ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ឡើង​ទម្ងន់​កាន់តែ​ខ្លាំង។ ប៉ុន្តែ​​អ្នក​អាច​អនុវត្តវិធីម៉ាស្សាតាមបែបចិន​បុរាណ នៅលើ​តំបន់​មួយចំនួននៃ​រាង​កាយ​របស់អ្នក គឺអាច​កម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់​ដែលលើសឲ្យ​រលាយ​បាត់អស់ ដោយ​មិន​ចាំបាច់ធ្វើការហាត់ប្រាណ​ឡើយ។
 
ម៉ាស្សា ៥ ចំណុច ​នៅលើ​រាងកាយ ជាតិខ្លាញ់ដែលលើសនឹងរលាយបាត់អស់
១. ចង្អូមាត់ខាងលើ
ទីតាំង​ត្រងនេះ​ស្ថិតនៅចំចំណុច​កណ្តោល​រវាង​បបូរមាត់ខាងលើ និងច្រមុះ។ ការម៉ាស្សារាងជារង្វង់រយៈពេល ២នាទី ជាពិសេស​នៅពេល​ដែលអ្នក​មានអារម្មណ៍​ថា​ ឃ្លាន​បរិភោគ​អ្វីមួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយដល់ការស្រេកឃ្លាន​នេះ។
ម៉ាស្សា ៥ ចំណុច ​នៅលើ​រាងកាយ ជាតិខ្លាញ់ដែលលើសនឹងរលាយបាត់អស់
២. ត្រចៀក
ការម៉ាស្សាត្រចៀក​ប្រមាន​ជា ២០០ ដង ធ្វើឲ្យមាន​ការរំញោត​កើតឡើង​ទូទាំង​សរីរាង្គ​ទាំងអស់ និងបង្កើន​ល្បឿន​ការរំលាយ​អាហារ។ ប៉ុន្តែ​ចំណុចពិសេស​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​លែងមាន​ចំណង់​អាហារ ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃរន្ធត្រចៀក។​ ត្រូវម៉ាស្សាឲ្យបាន​ញឹកញាប់។
ម៉ាស្សា ៥ ចំណុច ​នៅលើ​រាងកាយ ជាតិខ្លាញ់ដែលលើសនឹងរលាយបាត់អស់
៣. លើកំភួនដៃ
អ្នកត្រូវម៉ាស្សាចំណុចនេះឲ្យបាន​ ១នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃ វានឹងជួយសម្រួលដល់មុខងារពោះវៀន​ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។
ម៉ាស្សា ៥ ចំណុច ​នៅលើ​រាងកាយ ជាតិខ្លាញ់ដែលលើសនឹងរលាយបាត់អស់