រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ហុង​គ្រី​នឹងធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖លោក Peter Szijjarto រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ហុង​គ្រី​នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៣ និង​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។

​តាមព័ត៌មាន​បាន​ឲ្យ​ថា លោក Peter Szijjarto រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ហុង​គ្រី នឹង​មកដល់​ព្រលាន​យន្ត​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​នា​វេលា​ម៉ោង​៥​ល្ងាច​នេះ​៕

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ហុង​គ្រី​នឹងធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ​