សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការលុបចោលនូវ កិច្ចព្រមព្រៀង សម្បទានរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុន អេហ្សិត ឌីស្រ្ទីប្យូហ្សិន

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការលុបចោលនូវ កិច្ចព្រមព្រៀង សម្បទានរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុន អេហ្សិត ឌីស្រ្ទីប្យូហ្សិន

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការលុបចោលនូវ កិច្ចព្រមព្រៀង សម្បទានរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុន អេហ្សិត ឌីស្រ្ទីប្យូហ្សិន

  • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការលុបចោលនូវ កិច្ចព្រមព្រៀង សម្បទានរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុន អេហ្សិត ឌីស្រ្ទីប្យូហ្សិន已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/13  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: