សម្ដេចតេជោ៖ ប្រជាពលេដ្ឋសាទរ ចំពោះការសម្រេចចិត្ត របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នូវការបញ្ឈប់ឲ្យបង់ថ្ងៃ ទាំងស្រុងលើការ ឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ (Video)

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នាល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានសរសេរ នៅលើបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្ដេចថា ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ តាមកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៤ និងអ្នកធ្វើដំណើរទូទៅ បានសាទរដល់ការសម្រេចចិត្ត របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានសម្រេច បញ្ឈប់ ឲ្យបង់លុយទាំងស្រុង លើការឆ្លងកាត់ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ចាប់ពីម៉ោង ១២យប់ ថ្ងៃទី១៣ ខែមករានេះតទៅ៕

 

ពលរដ្ឋឈប់បង់លុយក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៤

ប្រជាពលរដ្ឋអ្នករស់នៅតាមកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៤ និង អ្នកធ្វើដំណើរទូទៅបានសាទរដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានសម្រេចបញ្ឈប់អោយបង់លុយទាំងស្រុងលើការឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ១២យប់ នេះតទៅ។

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, January 13, 2016

សម្ដេចតេជោ៖ ប្រជាពលេដ្ឋសាទរ ចំពោះការសម្រេចចិត្ត របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នូវការបញ្ឈប់ឲ្យបង់ថ្ងៃ ទាំងស្រុងលើការ ឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ (Video)

សម្ដេចតេជោ៖ ប្រជាពលេដ្ឋសាទរ ចំពោះការសម្រេចចិត្ត របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នូវការបញ្ឈប់ឲ្យបង់ថ្ងៃ ទាំងស្រុងលើការ ឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ (Video)