រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី ត្រៀមកាត់បន្ថយ១០% ខ្ទង់ចំណាយនៃថវិកា

រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី កំពុង​រៀបចំ​ខ្លួន​កាត់បន្ថយ​ដល់​ទៅ​១០% ខ្ទង់​ចំណាយ​នៃ​ថវិកា ដើម្បី​សម្រប​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​រុស្ស៊ី ទៅ​នឹង​ស្ថានការណ៍​បណ្តាល​មកពី​ការស្រុត​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង នៃ​តម្លៃ​ប្រេង​លើ​ទី​ផ្សារ​ពិភពលោក ដ្បិត​ដោយ​មកពី​ការធ្លាក់​ចុះ​នៃ​តម្លៃ​ប្រេង​ខ្ទង់​ចំណូល​របស់​ថវិកា​រុស្ស៊ី ចេះ​តែ​រួញ​ខើច​ទៅ - ដំណឹង​នេះ បង្ហើប​ឲ្យ​ដឹង​ដោយ​កាសែត​សេដ្ឋកិច្ច ក្រុង​ម៉ូស្គូ ឈ្មោះ Vedomosti លេខ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​១២មករា។