ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស


ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ សម្រាប់​បុរស​ប្រសិន​​ជា​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​ពិសេស​ណា​មួយ​ដូច​ជា​មង្គល​ការ​ ខួប​កំណើត​​ឫ​ជួប​ជុំ​​ក្រុម​ការងារ​ធំ​តែង​ជ្រើសរើស​អាវ​ធំ​មក​ស្លៀកពាក់ ព្រោះ​វា​មើល​ទៅ​ថ្លៃថ្នូរ​និង​លើ​សម្រស់​​មួយ​កម្រិត។ ប៉ុន្តែ​ប្រិយមិត្ត​ខ្លះ​ពិបាក​ថា​តើ​គួរ​កាត់​ម៉ូដ ពណ៌​អ្វី​ឲ្យ​ខ្លួន ដើម្បី​ជា​ភាព​ងាយស្រួល​​ Sabay សូម​បង្ហាញគំរូ​​ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​៖

 

១.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
២.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
៣.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
៤.​

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
៥.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
៦.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
៧.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
៨.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
៩.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស
១០.

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

តើ​ម៉ូដមួយណា​ដែល​ប្រិយមិត្ត​កំពុងទាក់​ភ្នែក?

 

ចុចអាន រ៉ូប​ខ្មៅ​១០​ឈុត​មិត្ត​នារី​ប្រហែល​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​ចូលរួម​ខួបកំណើត

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ farfetch