ក្តីសុខលើ គ្រែបានមកពី ២វិធីនេះ

សុខភាព៖ លោក វេជ្ជបណ្ឌិត Pam Spurr បានឲ្យដឹងថា បុរស និងស្ត្រី ជារឿយៗដែលពន្យល់មកខ្ញុំ អំពីភាពអផ្សុក ដែលកើតចេញពីក្តី ស្នេហា របស់ពួកគេ។ដូច្នេះ ដើម្បីធានាបាន ភាពកក់ក្តៅ នៃជីវិតផ្លូវភេទ ដោយអនុវត្តន៍ តាមវិធី ២ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

១.សេចក្តីស្រលាញ់ ដែលកើតចេញ ពីសំណើរ
សេចក្តីស្រលាញ់មួយដ៏ល្អ កើតចេញពីភាពស្និទ្ធិស្នាល ដោយឲ្យនាងអង្គុយចុងគ្រែ បន្ទាប់មកទៀតអ្នក ធ្វើការលុតជង្គង់ នៅលើកម្រាល និងមុខទល់មុខនាង និងយកជើងនាងទាំងពីរឲ្យព័ន្ធចង្កេះរបស់អ្នក នោះនៅពេលដែល អ្នកលុតជង្គង់ទៅនោះ បុរសអាចប្រើប្រាស់កាយ វិការដោយលក្ខណៈយឺតៗ និងកាន់ចង្កេះរបស់នាង ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរ ប្រើប្រាស់ក្បាច់ថើប និងវាយលុកយ៉ាង ប្រសើរជាទីបំផុត។

២.ស្នេហាដែលដូចពស់
ចំណុចនេះដែរ អ្នកអាចយកជើងទាំងពីរ របស់ស្ត្រីចំកោងលើ រាងកាយរបស់អ្នក ដូច្នេះជើងរបស់នាង គឺក្រៀកជាប់នឹងត្រគាកអ្នក នោះជាពេលវេលាដែលដៃគូស្នេហាអាចប្រើតាក់តិច ដើម្បីដុតកម្លោចកាមារម្មណ៍រៀងខ្លួន៕

ក្តីសុខលើ គ្រែបានមកពី ២វិធីនេះ