​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

​ក្នុង​កម្មវិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​រថយន្ត​ធំ​ជាង​របស់​អាមេរិក​ Detroit Auto Show ឆ្នាំ ២០១៦ គេ​សម្លឹង​ឃើញ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ទំនើបៗ​ជា​ច្រើន​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​​រថយន្ត​ថ្មីៗ​របស់​ពួក​គេ​។ ​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​សុទ្ធ​​តែ​ជា​រថយន្ត​ប្រណិតៗ​ និង​មាន​រូបរាង​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​។ ​ចង់​ដឹង​ថា​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​មាន​រូបរាង​ទាក់ទាញ​យ៉ាង​ណានោះ តោះ! ទៅ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

Acura Precision Concept

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Acura NSX

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Lexus LC 500

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Ferrari 488 GTB

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Infiniti Q60

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Bentley Continental GT

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Audi H-TRON ប្រើម៉ាស៊ីនអ៊ីដ្រូសែន

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Hyundai Genesis G90

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Henrik Fisker តម្លៃ ៣០ម៉ឺនដុល្លារ

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Ford Rapter

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

Nissan’s Titan Warrior

 

​រថយន្ត​ប្រណិត​​ៗ​បង្អួត​រាង​ក្នុង​​ពិព័រណ៍​ Detroit Auto Show ២០១៦

 

ចង់​ដឹង​គន្លឹះ រឿងរ៉ាវ​ជា​ច្រើន​ទាក់ទង​រថយន្ត សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ

 

ប្រែ​សម្រួល​៖ រដ្ឋ
ប្រភព​៖ businessinsider