​ង៉ែត សុវណ្ណ​នេ​ត ជីវិត​ការងារ​ប្រឹង​ដើម្បី​ម្ដាយ​

ដំណឹងថ្មី៖​ ​លោក ង៉ែត សុវណ្ណ​នេ​ត ជា​តារា​សម្ដែង​មួយរូប បាន​ប្រឡូក​ចូល​សិល្បៈ​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៣​។ បើ​គិតពី​ចំនួន​ឆ្នាំ​ដែល​លោក​បាន​ដើរ​លើ​វិថី​មួយ​នេះ វា​មិន​ច្រើនពេក​ទេ​សម្រាប់​ការ​សន្សំ​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ការងារ​សិល្បៈ​នោះ ប៉ុន្ដែ​គេ​សង្កេតឃើញថា លោក​ឧស្សាហ៍​មាន​វត្ដ​មាន​ក្នុង​ការងារ​សិល្បៈ​ច្រើ