បុរសៗ​ជាច្រើន​នាក់​ចោមរោម​មើល តារា​ស៊ិ​ច​ជប៉ុន បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ប្រទេស​ចិន​

ដំណឹងថ្មី៖ ​នាង Sora Aoi តារា​ស៊ិ​ច​ជប៉ុន​ដ៏​ល្បីល្បាញ បានធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្សម្នា ជាពិសេស​បុរសៗ ផ្អើល​បាក់ទឹកបាក់ដី នៅពេលដែល​នាង​បង្ហាញ​វត្តមាន នៅឯ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មួយកន្លែង​។​