កូនស្រី​របស់លោក មា​ជ សុវណ្ណារ៉ា រក​អន្តរាគមន៍​ពី​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​

ដំណឹងថ្មី៖ ​កូនស្រី​ច្បង​របស់លោក មា​ជ សុវណ្ណារ៉ា ដែលជា​សកម្មជន​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​សរសេរ​លិខិត​មួយច្បាប់​ទៅ​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក​លោក​បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ដោយ​រៀបរាប់​ពី​ភាពឈឺចាប់​ដែល​ឪពុក​កំពុង​ជាប់ពន្ធនាគារ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​