បក្ស​ប្រឆាំង​ក្រើន​រំឭក​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ខ្លួន​ឲ្យ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ពាក្យ​សម្ដី​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម

គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​គឺ​ជា​គណបក្ស​នយោបាយ​ដំបូង​គេ​ដែល​បាន​ក្រើន​រំឭក​ទៅ​អ្នក​គាំទ្រ​របស់ខ្លួន​ឲ្យ​រក្សា​នូវ​ភាព​ថ្លៃ​ថ្នូរ ដោយ​មិន​ត្រូវ​ជេរ ឬ ប្រើ​រូបភាព​ប្រមាថ ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ មតិ​យោបល់​ឬការ​រិះ​គន់​តាម​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នានា។  ការ​ក្រើន​រំឭក​របស់​បក្ស​ប្រឆាំង​នៅ​ពេល​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​តែប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​បន្ទាប់​ពី យុវជន​ម្នាក់​ដែល​បាន​គំរាម​សម្លាប់ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ត្រូវ​បាន​ឃុំ​ខ្លួន​ដោយ​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​តុលា​ការ។