យ៉ុង ច័ន្ទ​សុធាវី ចេញមុខ​ផ្ទាល់​តាម​វីដេអូ​បកស្រាយ​រឿង​បាត់​ខ្លួន​នៅ​អាមេរិក

: បន្ទាប់ពី​លោក ជាង លីម ម្ចាស់ Sponsor បាន​បកស្រាយ ឥឡូវ​តារាចម្រៀង​កញ្ញា យ៉ុង ច័ន្ទ​សុធាវី ផ្ទាល់​ដែល​ល្បី​បាត់​ខ្លួន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​បញ្ចេញ​វីដេអូ បកស្រាយ​ស្ដីពី​ដំណើរ​ដើមទង​ដែល​នាំឲ្យ​បាន​រឿងហេតុ​នេះ​កើតឡើង​។  ចង់​ដឹង​ថា​មាន​រឿងរ៉ាវ​យ៉ាងណា​នោះ សូម​តាមដាន​វីដេអូ​ខាង​ក្រុម​ទាំងអស់​គ្នា​៕​

យ៉ុង ច័ន្ទ​សុធាវី ចេញមុខ​ផ្ទាល់​តាម​វីដេអូ​បកស្រាយ​រឿង​បាត់​ខ្លួន​នៅ​អាមេរិក