អគ្គិសនី​កម្ពុជា ប្រកាស​ផ្អាក ការផ្គត់ផ្គង់​នៅ​តំបន់​មួយចំនួន រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ ចាប់​ថ្ងៃទី​១៤​ដល់​១៧​មករា​

ភ្នំពេញ: អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​សេចក្តីជូនដំណឹង ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជា​អតិថិជន អោយបាន​ជ្រាបថា ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើ គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈ​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ អគ្គស​នី​កម្ពុជា នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​រយៈពេល៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន ទៅតាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ដូចខាងក្រោម ៖​