កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

កូនស្រី ២នាក់របស់តារា សម្ដែងអាមេរិក Angelina Jolie គឺ Shiloh និង Zahara បានដើរតាមគំរូម្ដាយ ដោយបានបរិច្ចាគ សំលៀកបំពាក់ និងឧបត្ថម្ភទៅ ឲ្យកុមារកម្ពុជារស់នៅ ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ។

កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

ត្បិតតែក្មេងស្រីទាំងពីរ រស់នៅក្នុងគ្រួសារមាន ទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភ ប៉ុន្តែពួកគេចង់ភ្ជាប់ចំណង ជាមួយក្មេងក្រីក្រនៅកម្ពុជា ដែលជាទីកន្លែងដែល ម្ដាយកំពុងថតរឿង “ដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ ឪពុករបស់ខ្ញុំ”។

Leida Shoun អាយុ១៦ឆ្នាំ ដែលមានបងប្អូនប្រុសស្រី១២នាក់ បានជួប Shiloh និង Zahara ដំបូងពេលដែលឪពុករបស់គេ Brad Pitt ឈប់ទិញការ៉េមនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាប។ ដោយឃើញពីស្ថានភាពគ្រួសារ Leida លំបាក Shiloh និង Zahara បានសម្រេចចិត្ត ជួយឧបត្ថម្ភតែម្ដង។

Shiloh និង Zahara បាននាំក្មេងក្រីក្រទាំងនោះ ចូលទៅទិញខោអាវថ្មីៗនៅ ក្នុងហាងមួយនិងទិញកង់ថ្មី២ ហើយនាំទៅលេងហ្គេមទៀត។ ក្រោយពីបានរបស់របរខ្លះៗ Leida បានប្រាប់ dailymail ថា៖ “ពួកយើងមានកង់ចាស់ តែមួយគត់សម្រាប់ ជិះមួយគ្រួសារ ដូច្នេះសម្រាប់កាដូកង់ថ្មី ២នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យ”៕

កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

Shiloh

កូនស្រី ២នាក់របស់ Angelina Jolie បរិច្ចាគខោអាវ ឲ្យកុមារកម្ពុជា ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ

ប្រភព៖ សប្បាយ