ពីរ​សន្លឹក​ បង្ហាញ​ពី​បុរស​រហ័សរហួន​ គេច​ឱ្យ​ផុត​មុន​បង​ប៉ូលិស​ផាក!


ពីរ​សន្លឹក​ បង្ហាញ​ពី​បុរស​រហ័សរហួន​ គេច​ឱ្យ​ផុត​មុន​បង​ប៉ូលិស​ផាក!

ពីរ​សន្លឹក​នេះ​ត្រូវ​បាន​ Sabay ឆ្មក់​បាន​នូវ​សកម្មភាព​បុរស​​រហ័សរហួន​ម្នាក់​ដែល​​ព្យាយាម​គេច​ពី​ប៉ូលិស​ដែល​ចុះ​រឹត​បន្តឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ថ្មី​ តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​ទេពផន ម្ដុំ​វត្ត​ព្រះពុទ្ធ​មានបុណ្យ។

 

ពីរ​សន្លឹក​ បង្ហាញ​ពី​បុរស​រហ័សរហួន​ គេច​ឱ្យ​ផុត​មុន​បង​ប៉ូលិស​ផាក!

ឈប់​ក្រោយ​ឡាន គ្រាន់តែ​ឃើញ​នគរបាល​កំពុង​បើក​ប្រតិបត្តិការ​ពង្រឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ជើង​គោក បង្អង់​ម៉ូតូ ត្រៀម​ដាក់​មេប៉្រូច​ភ្លាម ព្រោះ​អី​ អត់​មួក និង អត់​ផ្លាក​លេខ​ផង។

 

ពីរ​សន្លឹក​ បង្ហាញ​ពី​បុរស​រហ័សរហួន​ គេច​ឱ្យ​ផុត​មុន​បង​ប៉ូលិស​ផាក!

 

 

អត្ថបទ៖ ណេង ណេង