ក្រុមការងារ​ចម្រុះ​ចំពោះ​កិច្ច​រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​សង្គ្រោះ​ជាតិ ជួបគ្នា បន្ត​ពិភាក្សា​លើ​ច្បាប់​សហជីព​

ភ្នំពេញ: ដូច​ការគ្រោងទុក នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៤​មករា​នេះ ក្រុមការងារ​ចម្រុះ​ចំពោះ​កិច្ច ដឹកនាំ​ដោយ​លោក ប៉ែន បញ្ញា និង​អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​ជួបគ្នា នៅ​រដ្ឋសភា ដើម្បី​បន្ត​ពិភាក្សា និង​ផ្តល់យោបល់​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ សហជីព​។

​សូម​រម្លឹកថា ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​១ រវាង​ក្រុមការងារ​ចម្រុះ​គណបក្ស​ទាំងពីរ កាលពី​ថ្ងៃទី​៤ ខែមករា គឺ​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា បាន ៣ មាត្រា ដោយ​ក្នុងនោះ មានការ​កែប្រែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការកំណត់​ចំនួន​កម្មករ ដើម្បី​បង្កើត​សហជីព​នៅ​មូលដ្ឋាន ជាដើម​៕​

ក្រុមការងារ​ចម្រុះ​ចំពោះ​កិច្ច​រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​សង្គ្រោះ​ជាតិ ជួបគ្នា បន្ត​ពិភាក្សា​លើ​ច្បាប់​សហជីព​

ក្រុមការងារ​ចម្រុះ​ចំពោះ​កិច្ច​រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​សង្គ្រោះ​ជាតិ ជួបគ្នា បន្ត​ពិភាក្សា​លើ​ច្បាប់​សហជីព​

ក្រុមការងារ​ចម្រុះ​ចំពោះ​កិច្ច​រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​សង្គ្រោះ​ជាតិ ជួបគ្នា បន្ត​ពិភាក្សា​លើ​ច្បាប់​សហជីព​