តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត


តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

នៅ​ហូលីវូដ​តារា​ស្រី​ក្មេង​ៗ​អាយុ​ក្បែរ​២០​ឆ្នាំ​សុទ្ធ​តែ​ជា​ទី​ចាប់អារម្មណ៍​​របស់​ទស្សនិកជន​ ប៉ុន្តែ​ងាក​មក​ប្រទេស​កូរ៉េ​វិញ​តារា​សម្ដែង​ស្រី​មួយ​ចំនួន​ ត្បិត​មាន​វ័យ​រាង​ជ្រេ​តែ​​សម្រស់​មិន​ចាញ់​ក្មេង​និង​ឆក់​បេះ​ដូង​បុរសៗ​​គ្រប់​ទីកន្លែង។ ពេល​នេះ​សូម​មក​ជួប​តារា​សម្ដែង​ស្រី​១០​ដួង​ដែល​មាន​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​សម្ផស្ស​នៅ​តែ​មាន៖

 

១. Kim Sa Rang អាយុ ៣៧​ឆ្នាំ

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

 

 

២. Shin Eun Kyung អាយុ៤២

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត
៣. Park Si Yeon អាយុ៣៦

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

៤. Kim Hye Soo អាយុ៤៥

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

៥. Ha Ji Won អាយុ៣៧

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

៦. Yum Jung Ah អាយុ៤៣

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

៧. Soo Ae អាយុ៣៦

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

៨.Choi Kang Hee អាយុ៣៨

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

៩.Chae Rim អាយុ៣៦

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

១០. Im Soo Jung អាយុ៣៦

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ​១០​នាក់​អាយុ​លើ​៣៥​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែនៅ​តែ​ស្អាត

 

 

ចុចអាន៖ឈុត​មួយ​ដែល​ Shin Sekyung ​ហ៊ាន​ដោះ​ខោ​ក្នុង​ចេញ​កំពុង​ល្បី​ពេញ​អ៊ីនធឺណិត

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ lollipop