នាយកដ្ឋាន ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង បង្ហាញវិដេអូស្តី ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះ

ភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺឆ្លង (CDC) នៃក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញវិដេអូខ្លី ស្តីពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះ ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហា ដល់សុខភាព។

បណ្តាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ CDC បានឲ្យលើកបង្ហាញពី ខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្លី ស្តីអំពីការប្រើថ្នាំផ្សះ សូមកុំប្រើថ្នាំផ្សះបើគ្រាន់តែ គ្រុនក្តៅ ឫ ផ្តាសាយ បើចាំបាច់សូមទៅ ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ត្រូវចងចាំថា ថ្នាំផ្សះ ជាជាតិគិមីប្រើសំរាប់ សំលាប់មេរោគនៅពេល ដែលរោគសញ្ញាបញ្ជាក់ថា មានពួកវាមានវត្តមាន នៅក្នុងខ្លួនយើង និងមានតែគ្រូពេទ្យដែលដឹង៕

សូមទស្សនាខ្សែភាពយន្តអប់រំខ្លីស្តីអំពីការប្រើថ្នាំផ្សះ សូមកុំប្រើថ្នាំផ្សះបើគ្រាន់តែ គ្រុនក្តៅ ឫ ផ្តាសាយ បើចាំបាច់សូមទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ត្រូវចងចាំថា ថ្នាំផ្សះ ជាជាតិគិមីប្រើសំរាប់សំលាប់មេរោគនៅពេលដែលរោគសញ្ញាបញ្ជាក់ថា មានពួកវាមានវត្តមាននៅក្នុងខ្លួនយើង និងមានតែគ្រូពេទ្យដែលដឹង។

Posted by នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC on Wednesday, January 13, 2016

នាយកដ្ឋាន ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង បង្ហាញវិដេអូស្តី ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះ