សម្តេច ស ខេង កំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានគណៈ កម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាព ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅម៉ោងជាង ៤រសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បាននឹងកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើ វិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍ ថ្មីទៅលើចំណុចមួយចំនួន ក្រោយពីច្បាប់នេះ បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ កាលពីដើមខែមករា៕

សម្តេច ស ខេង កំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី

សម្តេច ស ខេង កំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី