អាជ្ញាធរ កំពុង​អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ ប​ពា្ឈ​ប់​ការ​បោះចោល​សំរាម​ចូលក្នុង​ប្រឡាយ​

ភ្នំពេញ:  មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា នៅ​ថ្ងៃទី​១៤​ខែមករា​ឆ្នាំ​២០១៦ អង្គភាព​លូទឹក​បូមទឹក​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​កើប​ប្រមូល​សំរាម​នៅលើ​ពោះ​ប្រឡាយ​បឹងត្របែក ត្រង់ចំណុច​របាំង​សម្រាស់​ការពារ​សំរាម​ទី​១ នៅ​ផ្លូវ​លេខ​៤៨៨​។ មន្ទីរ​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ សូម​អំពាវនាវ​ប្រជាព​ល​រដ្ឋ​នៅតាម​មាត់​ប្រឡាយ មេត្តា​ប​ពា្ឈ​ប់​ការ​បោះចោល​សំរាម​ក្នុង​ប្រឡាយ​៕​

អាជ្ញាធរ កំពុង​អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ ប​ពា្ឈ​ប់​ការ​បោះចោល​សំរាម​ចូលក្នុង​ប្រឡាយ​

អាជ្ញាធរ កំពុង​អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ ប​ពា្ឈ​ប់​ការ​បោះចោល​សំរាម​ចូលក្នុង​ប្រឡាយ​

អាជ្ញាធរ កំពុង​អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ ប​ពា្ឈ​ប់​ការ​បោះចោល​សំរាម​ចូលក្នុង​ប្រឡាយ​