៤ក្បាច់ប្លែកៗ ធ្វើឲ្យសង្វាក់សិច អ្នកស្រួលដល់ទីបញ្ចប់

សុខភាព៖ អ្នកជំនាញ សុខភាពផ្លូវភេទ បានលើកឡើងថា ក្បាច់រួមរ័កមានច្រើន ណាស់ ដែលយើងមិន អាចប្រើប្រាស់អស់ ក្នុងពេលតែមួយ។ អ្នកជំនាញ បានលើកឡើងថា មានតែក្បាច់ ៤ ដែលធ្វើឲ្យដៃគូ ថ្ងូរដល់ទីបញ្ចប់ ហើយក៏ជាកាតាលីករ ជួយឲ្យអ្នក និងដៃគូផ្អែមល្អែម រហូត ។

១. ក្បាច់ជិះលើខ្នង ឱបកសេះ
ក្បាច់នេះ ជាក្បាច់ដ៏អស្ចារ្យ ដែលខាងស្រីអាច ស្វែងរកចំណុច ស្រួលរបស់ខ្លួន លើសង្វៀនក្តៅគគុកនេះ ដោយតម្រូវឲ្យខាងប្រុស អង្គុយសណ្តូកជើង ឬពែនភ្នែន រួចខាងស្រីឡើងពីលើ ឱបកបុរស ហើយក៏ជាឱកាសខាងបុស អាចជញ្ជក់ក្បាលសុដន់ ខណៈដែលខាងអុកចុះ អុកឡើង ដូចជិះលើខ្នងសេះ ឱបកសេះ ដូច្នោះដែរ ។

៤ក្បាច់ប្លែកៗ ធ្វើឲ្យសង្វាក់សិច អ្នកស្រួលដល់ទីបញ្ចប់

២. ក្បាច់ចំណិតត្រសក់
ក្បាច់នេះ តម្រូវឲ្យ ខាងស្រីដេកបែរ ខ្នងដាក់ខាងប្រុស ហើយខាងប្រុស ចាប់ផ្តើមពីក្រោយ ដែលជាក្បាច់មួយ បង្កើនអារម្មណ៍ ដល់ខាងស្រី ឲ្យដល់ចំណុចកំពួល រកអ្វីផ្ទឹមមិនបាន។

៤ក្បាច់ប្លែកៗ ធ្វើឲ្យសង្វាក់សិច អ្នកស្រួលដល់ទីបញ្ចប់

០៣. ក្បាច់តោញី សម្តែងរិទ្ធ
នេះជាតិកនិកក្បាច់ ពិសេសបំផុត ដោយខាងស្រី ជិះពីលើខាងប្រុស ដោយដៃបោះទៅក្រោយ ខណៈដែលខាងប្រុស ដេកសណ្តូក ស្វែងរកចំណុចស្រួល សម្រេចគោលដៅ ស្រែកថ្ងូរ ដូចតោ បង្ហាញរិទ្ធ។

៤ក្បាច់ប្លែកៗ ធ្វើឲ្យសង្វាក់សិច អ្នកស្រួលដល់ទីបញ្ចប់

០៤. ក្បាច់កង្កែបអាំងចាំគ្រឿង
ត្រង់ក្បាច់នេះរាងប្លែកបន្តិច តែបើក្តៅសុខវិញ ខាងស្រីទទួលបានមិនតិចនោះទេ ពីសមរភូមិ លេងស្រាតអាវស្រាតខោ នេះ ដោយតម្រូវឲ្យខាងស្រី ដេកអង្កុញជើង ឡើងលើ មើលទៅដូចកង្កែបអាំង រងចាំគ្រឿង។ ក្រោយពីខាងស្រីដេកឡើងជើង រួចនោះ ទ្វារមាសរបស់នាងបើកចំហរ ជាឱកាសអ្នក ធ្វើសកម្មភាព បុកចុះបុកឡើង បំពេញតណ្ហាផ្លូវភេទជូនដៃគូ ៕