សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​នៅក្នុង​អង្គប្រជុំ​ពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​

ភ្នំពេញ: នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ នេះ សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាពដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​នៅក្នុង​អង្គប្រជុំ​ពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅ​វិមាន​សន្តិភាព រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

​របៀបវារៈ​ដែល​ត្រូវ​លើក​មក​ពិភាក្សា​នាពេលនេះ រួមមានៈ​
១- សេចក្តីព្រាង​អនុ​ក្រិ​ត្យ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រប់​លើ​ការវាស់វែង និង​ការផលិត​ផែនទី និង​លើ​អជីវ​កម្ម​វាស់វែង និង​ការផលិត​ផែនទី​។​
២- សេចក្តីព្រាង​អនុ​ក្រិ​ត្យ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង​សំណល់​បរិក្ខា​អគ្គិសនី និង​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច ។​
៣- បញ្ហា​ផ្សេងៗ ៕

សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​នៅក្នុង​អង្គប្រជុំ​ពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​
សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​នៅក្នុង​អង្គប្រជុំ​ពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​

សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ជា​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​នៅក្នុង​អង្គប្រជុំ​ពេញអង្គ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​