ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

Doliprane TVC

នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រគុំ​តន្ត្រី​«​យុវវ័យ​»​របស់​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ បាយ័ន កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​៩ ខែមករា កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ តារាចម្រៀង កញ្ញា ទេព បូ​ព្រឹក្ស បាន​បញ្ចេញ​នូវ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកទស្សនា​ផ្ទាល់​នៅ​ទីនោះ​និង​តាមរយៈ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល នៅពេល​បានឃើញ ទេព បូ​ព្រឹក បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ​បែបនេះ​។​មើល​រូបថត ទេព បូ​ព្រឹក្ស ទាំងអស់គ្នា បន្តិច​មើល តើ​នាង​បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ​យ៉ាងណាខ្លះ​? ថត​ដោយ ឈឹម តារា

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !

ទេព បូ​ព្រឹក្ស បញ្ចេញ​ក្បាច់​រាំ​ប្លែកៗ ​អស់ទាស់ !