តើ​ពិភពលោក​និង​ទៅជា​យ៉ាងណា​បើ​ក្រុម ISIS កាន់តែ​កើនឡើង ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​

ដំណឹងថ្មី៖ ​គ្រាន់តែ​ឆ្លង​ចូលឆ្នាំ​២០១៦​ភ្លាម ក្រុម​សកម្មប្រយុទ្ធ​រដ្ឋ​អ៊ីស្លាម​(IS) ហាក់ដូចជា​បញ្ចេញ​សកម្ម​ភាពជា​បន្ដបន្ទាប់ ទៅតាម​ការប្ដេជ្ញា​របស់​ខ្លួន​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៥​។ ការប្ដេជ្ញា​គឺ​ពួកគេ​ថា នឹង​បើក​ការវាយប្រហារ​សងសឹក​ចំពោះ​អ្នកណា​ដែល​ប្រឆាំងនឹង​ពួកគេ ក៏ដូចជា​អ្នក​ដែល​វាយប្រហារ​ពួកគេ​ជា​បន្ដ