លោក ទេព នីថា ត្រូវបាន​ជ្រើសតាំង​ជា​អគ្គលេខាធិការ​គជប​

ភ្នំពេញ: ទីបំផុត​ទៅ កិច្ចប្រជុំ​របស់​គជប នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ បានសម្រេច​ជ្រើសតាំង​លោក ទេព នីថា ដែលជា​អតីត​អគ្គលេខាធិការ​គជប ឲ្យ​បន្ត​ធ្វើជា​អគ្គលេខាធិការ​គជប តទៅទៀត​។ លោក​ទេព​នីថា ត្រូវបាន​ជ្រើស​ចេញពី​បេក្ខជន ៣ រូប ចុងក្រោយ​៕​