ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

Doliprane TVC

ទោះបីជា​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយនេះ​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង​ក្តៅ​សាច់​របស់​ជប៉ុន​នាង Sora Aoi អវត្តមាន​នៅក្នុង​វិស័យ​ភាពយន្ត​សិច​យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏​នាង​នៅតែ​ជា​បុគ្គល​ដ៏​អស្ចារ្យ​ម្នាក់​នៅក្នុង​ចិត្ត​អ្នកគាំទ្រ បុរសៗ ជាពិសេស​គឺ​ក្រុម​បុរសៗ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន ។ យោងតាម​ព័ត៌មាន​ដែល​ទទួលបាន​ពី​គេហទំព័រ Shanghaiist បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​តារា​សិច​ជប៉ុន​នាង Sora Aoi បានក្លាយ​ទៅជា​ឥស្សរជន​ជាន់ខ្ពស់​មួយរូប​របស់​អ្នកគាំទ្រ​បុរសៗ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន ជាក់ស្ដែង​ដូចជា​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​តួ​ស្រី​ដែល​ធ្លាប់មាន​វត្តមាន​នៅក្នុង​រឿង​ថៃ « I’m fine thank you love you»(​តួអង្គ អតីត​សង្សា​តួឯក​ប្រុស​) រូបនេះ​បាន​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​អាគា​ការិយាល័យ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Internet មួយកន្លែង​ក្នុងប្រទេស​ចិន ។

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ហើយ​ក្នុង​គ្រា​នោះដែរ​បានធ្វើ​ឲ្យ​បុគ្គលិក​ប្រុសៗ​ទាំងអស់​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​នោះ​នាំគ្នា​រត់​មក​ស្វាគមន៍​នាង​ស្ទើ​តែ​ជាន់គ្នា​បាក់ក​ស្លាប់​ម្នាក់ៗ​ទៅហើយ ។​ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​តារា​សិច Sora Aoi នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Internet មួយ​នេះ​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ដឹង​ទេ​ថា តើ​នាង​មកនេះ​ក្នុង​គោលបំណង​អ្វី ហើយក៏​មិនដឹង​ដែរ​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន Internet របស់​ចិន​(​មិនបាន​បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​) មួយ​នេះ​អញ្ជើញ​នាង​មក​ក្នុង​គោលបំណង​អ្វី​ដូចគ្នា ៕ (​ប្រភព ឡូ​លី​ប៉ប​) កុសល​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​

ក្រុម​បុរសៗ​ ក្នុងប្រទេស​ចិន​មក​ស្វាគមន៍​ តារា​សិច​ជប៉ុន Sora Aoi ខ្លាំង​ជាង​ស្វាគមន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ទៅទៀត​