មេបក្សប្រឆាំង ទើបង្កើតថ្មី៖ បើលោក ទេព នីថា ជាប់ជា អគ្គលេខាធិការដដែល ចាំបាច់ ចំណាយពេល ជ្រើសរើសធ្វើអី្វ

ភ្នំពេញ៖ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា បានលើកឡើង នៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុក នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ថា បើដាក់ លោកទេព នីថា ឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ដដែល ចាំបាច់ចំណាយពេលវេលានាំឲ្យតែអត់ប្រយោជន៍។

លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា បានលើកឡើងក្នុងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនសង្គមហ្វេសប៊ុកថា “បើគង់តែដាក់លោក ទេព នីថា ដដែលចាំបាច់ចំណាយ ពេលប្រកាសជ្រើសរើសប្រឡងធ្វើអ្វី នាំតែខាតពេលហើយគេជ្រេញទៀត។ ចង់ដឹងអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងនឹងអី ក៏មិនចេះបទបែនសោះ”៕

មេបក្សប្រឆាំង ទើបង្កើតថ្មី៖ បើលោក ទេព នីថា ជាប់ជា អគ្គលេខាធិការដដែល ចាំបាច់ ចំណាយពេល ជ្រើសរើសធ្វើអី្វ

មេបក្សប្រឆាំង ទើបង្កើតថ្មី៖ បើលោក ទេព នីថា ជាប់ជា អគ្គលេខាធិការដដែល ចាំបាច់ ចំណាយពេល ជ្រើសរើសធ្វើអី្វ