ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

លទ្ធ​ផល​នៃ​សម័យ​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី ថ្ងៃទី​១៥ មករា