ពិធីបុណ្យប្រមូលផល ធ្វើឡើងនៅ រដ្ឋអាស្សាម របស់ឥណ្ឌា

ហ្គូវ៉ាហាទី៖ អ្នកភូមិរាប់រយនាក់ នៅក្នុងភូមិស្រុកជាច្រើន របស់រដ្ឋ អាស្សាម ភាគឦសាន ប្រទេសឥណ្ឌា បានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាក្រុមៗ ដើម្បីប្រារព្ធពិធី បុណ្យប្រមូលផលធម្មជាតិ ប្រចាំ ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦។ នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួ។

ពិធីបុណ្យ នេះមានឈ្មោះជាឥណ្ឌា ថា បូហ្គាលី ប៊ីហូ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលចុងបញ្ចប់ នៃរដូវប្រមូលផល គ្រប់យ៉ាង ជាពិសេសគឺផលត្រីតែម្តង។

ចង់ដឹងថា គេប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះ ដូចម្តេច សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

ពិធីបុណ្យប្រមូលផល ធ្វើឡើងនៅ រដ្ឋអាស្សាម របស់ឥណ្ឌា

ពិធីបុណ្យប្រមូលផល ធ្វើឡើងនៅ រដ្ឋអាស្សាម របស់ឥណ្ឌា

ពិធីបុណ្យប្រមូលផល ធ្វើឡើងនៅ រដ្ឋអាស្សាម របស់ឥណ្ឌា