ព័ត៌​មានកីឡា &raquo កីឡាអន្តរជាតិ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ក្រិ​ច​ស៊ុប​ពើ​រលីក​ជុំ​ទី 18 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​មាន 7 ប្រកួត ។ ក្រុម Xanthi, Asteras, Panathinaikos, PAOK ជា​ជម្រើស​ល្អ ។

Panthrakikos (16) V Kerkyra (12)
Panthrakikos 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-6-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Xanthi 0-0 Panthrakikos
01-15 Panthrakikos 2-1 Iraklis
01-15 Panthrakikos 1-1 Atromitos
Kerkyra 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-2-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Kerkyra 1-0 Asteras
01-15 Kerkyra 0-0 PAOK
01-15 OFI 3-2 Kerkyra
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
02-08 Kerkyra 0-0 Panthrakikos
05-08 Panthrakikos 2-1 Kenkrya
12-12 Kerkyra 0-2 Panthrakikos
04-13 Panthrakikos 2-1 Kerkyra
08-14 Kerkyra 2-1 Panthrakikos
ទស្សនៈ WDW: Kerkyra ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Kerkyra ឈ្នះ 1-0

Ergotelis (17) V Panionios (15)
Ergotelis 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-2-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 17 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Levadiakos 1-1 Ergotelis
01-15 Ermionidas 2-0 Ergotelis
01-15  Panathinaikos 5-0 Ergotelis
Panionios 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-1-8 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 PAOK 3-2 Panionios
01-15 Panionios 4-0 Panachaiki
01-15 Platanias 3-0 Panionios
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Ergotelis ឈ្នះ 4 Panionios ឈ្នះ 1 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-12 Ergotelis 1-0 Panionsos
09-13 Ergotelis 1-0 Panionsos
02-14 Panionios 0-1 Ergotelis
08-14 Panionios 2-1 Telis
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 2-2
ទស្សនៈ PD: Panionios ឈ្នះ 1-0

Xanthi (9) V Veria (6)
Xanthi 9 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 6-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 17 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Xanthi 0-0 Panthrakikos
01-15 Xanthi 3-1 Zakynthos
01-15 Xanthi 1-3 Olympiakos
Veria 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Veria 1-3 Panaitolikos
01-15 Veria 1-1 Apollon
01-15 Veria 1-1 Kalloni
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Xanthi ឈ្នះ 3 Veria ឈ្នះ 5 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-14 Veria 3-2 Xanthi
05-14 Veria 1-5 Xanthi
07-14 Xanthi 1-1 Veria
08-14 Veria 3-2 Xantni
ទស្សនៈ WDW: Xantni ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD: Xanthi ឈ្នះ 2-0

Panaitolikos (5) V OFI (13)
Panaitolikos 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Veria 1-3 Panaitolikos
01-15 Panaitolikos 0-2 Olympiakos
01-15 Panaitolikos 0-0 Giannina
OFI 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 OFI 3-0 Niki Volos
01-15 Niki Volos 0-3 OFI
01-15 OFI 3-2 Kerkyka
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Panaitolikos ឈ្នះ 3 OFI ឈ្នះ 5 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-12 OFI 1-0 Panaitolikos
12-13 OFI 2-1 Panaitolikos
04-14 Panaitolikos 1-0 OFI
08-14 OFI 1-0 Panaitolikos
ទស្សនៈ WDW: Panaitolikos ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Panaitolikos ឈ្នះ 2-0

Asteras (4) V Giannina (7)
Asteras 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 5-3-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Kerkyra 1-0 Asteras
01-15 Tymavos 1-1 Asteras
01-15 Asteras 3-0 PAOK
Giannina 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-4-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Giannina 0-0 Panathinaikos
01-15 Giannina 2-1 Apollon
01-15 Panaitolikos 0-0 Giannina
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Asteras ឈ្នះ 6 Giannina ឈ្នះ 3 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-13 Asteras 1-1 Giannina
08-13 Asteras 3-3 Giannina
01-14 Giannina 0-2 Asteras
08-14 Giannina 3-1 Asteras
ទស្សនៈ WDW: Asteras ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Asteras ឈ្នះ 2-0

Panathinaikos (3) V Levadiakos (14)
Panathinaikos 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 7-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 19 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Giannina 0-0 Panathinaikos
01-15 Chania 2-2 Panathinaikos
01-15 Panathinaikos 5-0 Ergotelis
Levadiakos 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Levadiakos 1-1 Ergotelis
01-15 Ethnikos 0-2 Levadiakos
01-15 Niki Volar 0-3 Levadiakos
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Panathinaikos ឈ្នះ 7 Levadiakos ឈ្នះ 2 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-13 Panathinaikos 1-2 Levadiakos
12-13 Levadiakos 0-4 Panathinaikos
04-14 Panathinaikos 3-1 Levadiakos
08-14 Levadiakos 1-1 Panathinaikos
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 1-1

Kalloni (10) V PAOK (2)
Kalloni 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 Atromitos 0-0 Kalloni
01-15 Kalloni 5-0 Aiginiakos
01-15 Veria 1-1 Kalloni
PAOK 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
01-15 PAOK 3-2 Panionios
01-15 Kerkyra 0-0 PAOK
01-15 Astera 3-0 PAOK
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
12-13 Kalloni 2-5 PAOK
03-14 PAOK 2-1 Kalloni
08-14 PAOK 1-1 Kalloni
ទស្សនៈ WDW: PAOK ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: PAOK ឈ្នះ 1-0