ព័ត៌​មានកីឡា &raquo កីឡាអន្តរជាតិ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ចម្រុះ​សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​មាន 9 ប្រកួត ។ គូ​សំខាន់​គឺ Juventus មិន​ពិបាក​យកឈ្នះ Verona ខណៈ Real M ប្រាថ្នា​សងសឹក Atletico ក្នុង​ទឹកដី ។

អីុ​តា​លី​ខាប់ វគ្គ 16 ក្រុម (​គ្មាន​ជើង​ទី 2)
Juventus V Verona
Juventus លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Juventus 2-2 Napoli
01-15 Juventus 1-1 Inter
01-15 Napoli 1-3 Juventus
Verona លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Verona 0-1 Chievo
01-15 Empoli 0-0 Verona
01-15 Verona 3-1 Parma
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Verona ឈ្នះ 1 Juventus ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-06 Juventus 1-0 Verona
04-07 Verona 0-1 Juventus
09-13 Juventus 2-1 Verona
02-14 Verona 2-2 Juventus

អេ​ស្ប៉ា​ញ​ខាប់ វគ្គ 1/8 ជើង​ទី 2
Real M V Atletico
ជើង​ទី 1 Atletico 2-0 Real M
Real M លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Valencia 2-1 Real M
01-15 Atletico 2-0 Real M
01-15 Real M 3-0 Espanyol
Atletico លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Atletico 3-1 Levante
01-15 Atletico 2-0 Real M
01-15 Barcelona 3-1 Atletico
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Real M ឈ្នះ 4 Atletico ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-14 Real M 1-1 Atletico
08-14 Atletico 1-0 Real M
09-14 Real M 1-2 Atletico
01-15 Atletico 2-0 Real M

Elche V Barcelona
ជើង​ទី 1 Barcelona 5-0 Elche
Elche លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Elche 2-2 Villarreal
01-15 Barcelona 5-0 Elche
01-15 Bilbao 1-2 Elche
Barcelona លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Sociedad 1-0 Barcelona
01-15 Barcelona 5-0 Elche
01-15 Barcelona 3-1 Atletico
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
01-14 Barcelona 4-0 Elche
05-14 Elche 0-0 Barcelona
08-14 Barcelona 3-0 Elche
01-15 Barcelona 5-0 Elche

ក្រិ​ក​ស៊ុប​ពើ​រលីក
Platanias (11) V Atromitos (8)
Platanias 8 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Olympiakos 2-1 Platanias
01-15 Platanias 0-0 Iraklis
01-15 Platanias 3-0 Panionios
Atromitos 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 10 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Atromitos 0-0 Kalloni
01-15 AEK Athens 3-0 Atromitos
01-15 Panthrakikos 1-1 Atromitos
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
09-12 Platanias 0-0 Atromitos
01-13 Atromitos 1-0 Platanias
11-13 Platanias 1-1 Atromitos
03-14 Atromitos 3-0 Platanias
08-14 Atromitos 1-0 Platanias

អីុ​ស្លង់​ខាប់ វគ្គ​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល
Vikingur (4) V Valur (1)
Vikingur លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 Breidablik 4-0 Vikingur
09-14 Vikingur 0-1 KR Reykjavik
10-14 Keflavik 2-0 Vikingur
Valur លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 Valur 1-4 Hafnar
10-14 Breidablik 3-0 Valur
01-15 Valur 9-1 IR-Reykjavik
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Vikingur ឈ្នះ 2 Valur ឈ្នះ 6 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-14 Vikingur 2-1 Valur
03-14 Vikingur 1-0 Valur
06-14 Valur 1-2 Vikingur
09-14 Vikingur 1-1 Valur

IR-Reykjavik (5) V Leiknir (2)
IR-Reykjavik លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 IR-Reykjavik 1-0 Dalvik
11-14 IR-Reykjavik 2-3 Leiknir
01-15 Valur 9-1 IR-Reykjavik
Leiknir លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 Leiknir 4-0 Tindastoll
11-14 IR-Reykjavik 2-3 Leiknir
01-15 Leiknir 1-1 Throttur
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Leiknir ឈ្នះ 5 IR-Reykjavik ឈ្នះ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-12 Leiknir 2-0 IR-Reykjavik
01-14 IR-Reykjavik 1-2 Leiknir
05-14 Leiknir 1-3 IR-Reykjavik
11-14 IR-Reykjavik 2-3 Leiknir

បាល់ទាត់​អាស៊ី​ខាប់​វគ្គ​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល C ជុំ​ទី 2
Bahrain (3) V UAE (1)
Bahrain លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Bahrain 4-1 Saudi Arabia
01-15 Bahrain 1-0 Jordan
01-15 Iran 2-0 Bahrain
UAE លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 UAE 1-0 Oman
12-14 UAE 1-0 Jordan
01-15 UAE 4-1 Qatar
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
06-07 Bahrain 2-2 UAE
08-08 UAE 2-3 Bahrain
11-10 UAE 3-2 Bahrain
10-12 UAE 6-2 Bahrain
01-13 Bahrain 1-2 UAE

Qatar (4) V Iran (2)
Qatar លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Qatar 3-0 Estonia
12-14 Qatar 2-2 Oman
01-15 UAE 4-1 Qatar
Iran លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Iran 1-0 Korea Rep
01-15 Iraq 0-1 Iran
01-15 Iran 2-0 Bahrain
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Iran ឈ្នះ 3 Qatar ឈ្នះ 3 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-11 Qatar 1-1 Iran
02-12 Iran 2-2 Qatar
06-12 Iran 0-0 Qatar
06-13 Qatar 0-1 Iran

មិត្តភាព​អន្តរជាតិ
Sweden V Ivory Coast
Sweden លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-14 Sweden 2-0 Liechtenstein
11-14 Montenegro 1-1 Sweden
11-14 France 1-0 Sweden
Ivory Coast លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Ivory Coast 0-0 Cameroon
11-14 South Africa 2-0 Ivory Coast
01-15 Nigeria 0-1 Ivory Coast
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-06 Sweden 0-1 Ivory Coast