ព័ត៌​មានកីឡា &raquo កីឡាអន្តរជាតិ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ចម្រុះ​សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​មាន 10 ប្រកួត ។ ក្រុម​ជប៉ុន​មិន​ដែល​ចាញ់​អីុ​រ៉ាក់ ខណៈ Club Brugge នឹង​យកឈ្នះ Mechelen ដោយ​ស្រួល​ក្នុង​ទឹកដី ។

អេ​ស្ប៉ាញ​ព្រី​មេ​រ៉ា​លី​ហ្គា
         Cordoba (15) V Eibar (8)
Cordoba 9 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-5-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Barcelona 5-0 Cordoba
01-15 Cordoba 2-0 Granada
01-15 Vallecano 0-1 Cordoba
Eibar 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 18 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Eibar 0-1 Valencia
01-15 Espanyol 1-2 Eibar
01-15 Eibar 2-1 Getafe
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Eibar ឈ្នះ 6 Cordoba ឈ្នះ 1 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-08 Eibar 1-0 Cordoba
03-09 Cordoba 1-1 Eibar
09-13 Eibar 1-0 Cordoba
02-14 Cordoba 0-2 Eibar
ទស្សនៈ WDW : ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD : Eibar ឈ្នះ 1-0

បែ​ល​ហ្ស៊ិ​ក​ប្រូ​លី​ក
  Club  Brugge (1) V Mechelen (11)
Club  Brugge 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 7-3-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 29 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Lierse 0-6 Club Brugge
01-15 Skenberbeu 0-5 Club  Brugge
01-15 Club  Brugge 1-0 Heracles
Mechelen 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-2-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 20 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Mechelen 0-0 Club  Brugge
12-14 Westerlo 1-1 Mechelen
01-15 Mechelen 1-0 Mouscron
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Club Brugge ឈ្នះ 4 Mechelen ឈ្នះ 3 ស្មើ 3 ។
   ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-13 Mechelen 1-2 Club Brugge
12-13 Club Brugge 3-0 Mechelen
08-14 Mechelen 3-1 Club Brugge
12-14 Mechelen 0-0 Club Brugge
ទស្សនៈ WDW : Club Brugge ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD : Club Brugge ឈ្នះ 3-0

អង់គ្លេស​លី​ក​វ័ន
        Preston (4) V Leyton (20)
Preston 11 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 6-4-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 20 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-15 Preston 2-0 Norwich
01-15 Preston 0-2 Walsall
01-15 Sheff Utd 2-1 Preston
Leyton 12 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 4-4-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 17 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 17 គ្រាប់​ដែរ​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Leyton 4-1 Crawley
12-14 Yeovil 0-3 Leyton
01-15 Leyton 0-1 Fleetwood
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Leyton ឈ្នះ 4 Preston ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-13 Preston 0-0 Leyton
11-13 Leyton 0-1 Preston
02-14 Preston 1-1 Leyton
10-14 Leyton 0-2 Preston
ទស្សនៈ WDW : Preston ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD : Preston ឈ្នះ 2-1

អង់គ្លេស​លី​ក​ធូ
 Cheltenham (18) V Morecanbe (11)
Cheltenham 12 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-5-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14    គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Cheltenham 0-1 Newport
01-15 Oxford 1-2 Cheltenham
01-15 Hartlepool 2-0 Cheltenham
Morecambe 12 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-1-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Hartlepool 0-2 Morecambe
01-15 Morecambe 0-0 Stevenage
01-15 Morecambe 0-0 Tranmere
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Morecambe ឈ្នះ 1 Cheltenham ឈ្នះ 5 ស្មើ 4 ។
   ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-13 Morecambe 0-0 Cheltenham
10-13 Cheltenham 3-0 Morecambe
12-13 Morecambe 0-1 Cheltenham
09-14 Morecambe 0-0 Cheltenham
ទស្សនៈ WDW : Morecambe ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD : Morecambe ឈ្នះ 1-0

តួ​ក​គី​ខាប់​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល G
   Eskisehirspor (2) V Balcova (4)
Eskisehirspor 3 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Balcova 1-2 Eskischirspor
12-14 Trabzonspor 1-4 Eskisehirspor
01-15 Eskisehirspor 1-3 Gaziantepspor
Balcova 3 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Balcova 1-9 Galatasaray
12-14 Balcova 3-0 Kahramanaras
02-14 Balcova 1-2 Eskisehirspor
    ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
12-14 Balcova 1-2 Eskisehirspor
ទស្សនៈ WDW : (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD : (​គ្មាន​)

ស្កុ​តឡែ​ន​ឆេ​ម​ពាន​ស៊ី​ប
          Rangers (2) V Heart (1)
Rangers 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 7-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 27 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 11 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Hibernian 4-0 Rangers
01-15 Rangers 3-1 Dumbarton
01-15 Alloa 0-1 Rangers
Heart 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 8-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 21 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Livingston 0-1 Heart
01-15 Heart 1-1 Hibernian
01-15 Dumbarton 1-5 Heart
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Rangers ឈ្នះ 5 Heart ឈ្នះ 4 ស្មើ 1 ។   
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-12 Rangers 1-2 Heart
04-12 Heart 0-3 Rangers
08-14 Rangers 1-2 Heart
11-14 Heart 2-0 Rangers
ទស្សនៈ WDW : Heart ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD : ស្មើ 2-2

អីុ​ស្លង់​ខាប់​វគ្គ​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល  បើក​ឆាក​ដំបូង
       KR Reykjavik V Fylkir
KR Reykjavik លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 KR Reykjavik 3-3 Vestman
09-14 Vikingur 0-1 KR Reykjavik
10-14 KR Reykjavik 4-1 Thor
Fylkir លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 Keflavik 0-1 Fylkir
09-14 Fylkir 2-1 Fjolnir
10-14 Fram 4-3 Fylkir
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត KR Reykjavik ឈ្នះ 9 Fylkir ឈ្នះ 1 ។   
 ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-14 Fylkir 1-3 KR Reykjavik
04-14 KR Reykjavik 3-1 Fylkir
06-14 KR Reykjavik 1-0 Fylkir
09-14 Fylkir 0-4 KR Reykjavik
ទស្សនៈ WDW : (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD : (​គ្មាន​)

             Fram  V Fjolnir
Fram លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 Hafnar 4-2 Fram
09-14 Stjarnan 4-0 Fram
10-14 Fram 4-3 Fylkir
Fjolnir លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-14 Fylkir 2-1 Fjolnir
10-14 Fjolnir 3-0 Vestman
12-14 Breidablik 2-1 Fjolnir
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Fram ឈ្នះ 8 Fjolnir ឈ្នះ 2 ។   
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-09 Fram 3-1 Fjolnir
02-14 Fjolnir 1-4 Fram
06-14 Fjolnir 1-4 Fram
09-14 Fram 1-3 Fjolnir
ទស្សនៈ WDW : (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD : (​គ្មាន​)

អាស៊ី​ខាប់​វគ្គ​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល
ពូ​ល D
         Palestine (4) V Jordan (3)
Palestine លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Uzbekistan 1-0 Palestine
12-14 China 0-0 Palestine
01-15 Japan 4-0 Palestine
Jordan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-0-5 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 UAE 1-0 Jordan
01-15 Bahrain 1-0 Jordan
01-15 Jordan 0-1 Iraq
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
10-08 Palestine 1-1 Jordan
12-11 Jordan 4-1 Palestine
08-13 Jordan 4-1 Palestine
ទស្សនៈ WDW : (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD : (​គ្មាន​)

Iraq (2) V Japan (1)
Iraq លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-  1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-14 Uzbekistan 0-0 Iraq
01-15 Iraq 0-1 Iran
01-15 Jordan 0-1 Iraq
Japan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Japan 2-1 Australia
01-15 Japan 2-0 Auckland
01-15 Japan 4-0 Palestine
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
09-12 Japan 1-0 Iraq
06-13 Iraq 0-1 Japan
ទស្សនៈ WDW : (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD : (​គ្មាន​)