សេចក្តីសម្រេចរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈកម្មការជាតិ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើស ព្រៃឈើ

សេចក្តីសម្រេចរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈកម្មការជាតិ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើស ព្រៃឈើ

សេចក្តីសម្រេចរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈកម្មការជាតិ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើស ព្រៃឈើ

  • សេចក្តីសម្រេចរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈកម្មការជាតិ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើស ព្រៃឈើ已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/16  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: