ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ចេញ​លិខិត​ឲ្យ​កាស៊ីណូ A.H.S King Group នៅ​ស្រុក​អូ​រយ៉ា​ដាវ​បញ្ឈប់​ដំណើរការ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​ដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​កាស៊ីណូ A.H.S King Group ដែលមាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ​ក្នុងភូមិ​ប៉ក់​ធំ ឃុំ​ប៉ក់​ញ៉ែ ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ ខេត្តរតនគិរី ឲ្យ​បញ្ឈប់​ដំណើរ​ជាបន្ទាន់​៕ សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង​លម្អិត​ដូចខាងក្រោម​៖

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ចេញ​លិខិត​ឲ្យ​កាស៊ីណូ A.H.S King Group នៅ​ស្រុក​អូ​រយ៉ា​ដាវ​បញ្ឈប់​ដំណើរការ​