ព្រឹកនេះ សម្តេចក្រុមព្រះ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយអ្នកគាំទ្រ នៅទូទាំងប្រទេស នៅកោះពេជ្រ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្ស រាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង អ៊ុក ផល្លា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ កំពុងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយអ្នកគាំទ្រគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច នៅទូទាំងប្រទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រ។

 ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចក្រុមព្រះ នឹងប្រគល់ត្រាដល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការ ប្រតិបត្តិគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស៕

ព្រឹកនេះ សម្តេចក្រុមព្រះ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយអ្នកគាំទ្រ នៅទូទាំងប្រទេស នៅកោះពេជ្រ

ព្រឹកនេះ សម្តេចក្រុមព្រះ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយអ្នកគាំទ្រ នៅទូទាំងប្រទេស នៅកោះពេជ្រ

ព្រឹកនេះ សម្តេចក្រុមព្រះ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយអ្នកគាំទ្រ នៅទូទាំងប្រទេស នៅកោះពេជ្រ

ព្រឹកនេះ សម្តេចក្រុមព្រះ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយអ្នកគាំទ្រ នៅទូទាំងប្រទេស នៅកោះពេជ្រ

ព្រឹកនេះ សម្តេចក្រុមព្រះ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយអ្នកគាំទ្រ នៅទូទាំងប្រទេស នៅកោះពេជ្រ