ស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ ក្រហម តណ្ហាក្រាស ?

សុខភាព៖ ស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ក្រហម ត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែក ផ្លូវភេទ បានលើកឡើងថា  ជាស្ត្រី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងតណ្ហាក្រាស់ ជាងអ្នកស្លៀកពាក់ ពណ៌ស និងបៃតង។

អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថា មនុស្សជំពូកនេះ ជាមនុស្សដែលចូលចិត្ត សង្គ្រាមផ្លូវភេទ រោលរាល់  ហើយក៏ជាមនុស្សដែលស្រលាញ់ ដៃគូរ របស់ខ្លួនផងដែរ ។

មានមតិផ្សេងទៀត បានលើកឡើង មនុស្សដែលចូលចិត្តសិច ស្តែងចេញពីការតែងខ្លួន ដោយបញ្ចេញដើមទ្រូង  ផាត់មុខលាប់ក្រែប ឡើងខ្វង់   និងស្លៀកពាក់សិចស៊ីបំផុតដែរ ។

បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ស្ត្រីភាគច្រើន បានច្រានចោល នូវការលើកឡើងរបស់ អ្នកជំនាញផ្នែកផ្លូវភេទ  ដោយបញ្ជាក់ថា វាមិនមែនមានទាំង ស្រុងនោះទេ  ឲ្យតែនារីចូលចិត្តស្លៀកពាក់ ក្រហម គឺតណ្ហាក្រាស់នោះ ។

ការលើកឡើង របស់អ្នកជំនាញផ្នែកផ្លូវភេទ ខាងលើ ដោយសារតែទាញ ការសន្និដ្ឋានមួយ  ក្នុងអំឡុងពាក់កណ្តាលរដូវ របស់ស្ត្រី ដោយស្បែក នាងឡើងក្រហមព្រឿងៗ ហើយក៏ជាពេលដែលនាង អាចម៌មានគភ៌ ពោលគឺនាងចាប់ផ្តើមចង់រក ដៃគូរួមរ័ក៕

ស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ ក្រហម តណ្ហាក្រាស ?