សម្តេច​តេ​ជោ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ សូម​ហាត់​កីឡា​ជាប្រចាំ​ដើម្បី​សុខ​ភាណ​ល្អ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​នៅលើ​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​បុក សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានសរសេរថា «​ខ្ញុំ​សូម​លើកទឹកចិត្ត និង​ជំរុញ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស​បងប្អូន​ដែលមាន​វ័យ​កាន់តែ​ចាស់ជរា សូម​ហាត់​កីឡា​ជាប្រចាំ​ដើម្បី​សុខភាព​ល្អ​»​។​

​មាន​អាហារ​ទទួលទាន​គ្រប់គ្រាន់​គឺ​មិន​ប្រាកដថា​មាន​សុខ​ភាពល្អ​ឡើយ​។ រាជរដ្ឋាភិបាល​នឹង​បន្ត​បង្កើត​រៀបចំ​សួនច្បារ និង​ទីកន្លែង​ហាត់​កីឡា​អោយបាន​ច្រើន​ថែមទៀត ដើម្បី​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​សុខ​ភាពល្អ​ទាំងអស់គ្នា ៕

សម្តេច​តេ​ជោ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ សូម​ហាត់​កីឡា​ជាប្រចាំ​ដើម្បី​សុខ​ភាណ​ល្អ​